VAKFETUR.COM | Sıkça Sorulan Sorular

Hac | Umre | Bilet | Tur | Tatil | Vize


Renk önemli değildir. Beyaz olması tercih sebebidir. Yıkanır ve değiştirilebilir. (El İhtiyar:1/143)

Arafa günü zevalinden bayram sabahı şafak sökmesine kadardır. (F.İ:3/175)

Lazım değil, caizdir. Besmele ile üç nefeste içmeli, "Elhamdulillah" deyip ilim, rızık ve şifa dileği için dua etmeli. (El İhtiyar:1/150)

İhramlı iken kokulu sabun, şampuan, parfüm ve benzeri ürünler kullanılamaz. Bir azanın tamamına sürüldüğü takdirde kurban, daha az yere sürülürse sadaka cezası gerekir.
(Fıkhul İslâm. 3/233)

Bunlardan her ikisi de ibadettir. Biri hafife alınamaz. Ancak aynı zamanda üstüste umre yapmak yerine tavafı çoğaltmak efdaldır. Beytullah'ta farz namazlardan sonra en efdal olan ibadet tavaftır. Peşpeşe yapılan umrelere iltifat göstermeyen alimler vardır.
(Elmugni:3/90, İbni Abidin:2/502)

Mikatı ihramsız geçen geri döner ve ihramı mikat mahallinde giyer. Şayet dönemezse ceza kurbanı keser.
Uçakla ciddeye giden, gittiği yoldan mikat hizasını geçmiş ise: Mikatı ihramsız geçme cezasına çarpılır. (F.İ.:3/72)

Mekke'nin haremi olduğu gibi, Medine'nin de haremi vardır. Medine'de bitkilerin koparılmasına Hanefî'nin dışındaki alimler cevaz vermemişlerdir. (Tergib:2/225)

Rükün olan bir ibadeti abdestsiz olarak yaptığı için rükne bir noksanlık arız olmuş olması sebebiyle, bir koyun kurban kesmek gerekir.

Bedene ve küçük baş hayvanların kesileceği mekan haramdır. Fakat belli bir zaman tahsisi yoktur.

İhram bağlayıcıdır. Hangi amel için ihrama girilmişse o amel yapılmadan –velev ki ifsat bile olmuş olsa- ihramdan çıkılamaz. Yani Hac ise Hac menasiki, Umre ise Umre menasiki bitmeden ihramdan çıkılamaz. İhramdan traşla çıkılır. Bunun da vakti, sıhhati açısından, hacda bayram sabahı fecir doğumundan itibaren; umrede tavaf ve sayı bittikten sonra; hacda vücubiyyeti için, cemrey-i Akabe'yi taşladıktan; Umre'de ise, saydan sonradır; cevazı için ise ömür boyudur.